Förutsägare av sexuell minoritet män sexuell objektivering av andra män (2019)

Szymanski, DM, Mikorski, R. och Dunn, TL, 2019.

Journal of Social-och personliga relationer, p.0265407519832669.

Abstrakt

Med tanke på länken mellan sexuella objektiveringsupplevelser och negativa psykologiska och psykiska hälsoresultat för sexuella minoritetsmän är det viktigt att undersöka vilka män som är mer benägna att anta sexuellt objektiverande beteende. Vi undersökte prediktorer av sexuell minoritet männs sexuella objektivering av andra män (t ex engagerar sig i kroppsutvärderingar, gör oönskade sexuella framsteg), bland annat med inriktning på utseende, engagemang i samhället lesbiska, gay, bisexuella, transgender och queer (LGBTQ) , och mänens könsrollkonflikt bland 450-homosexuella och bisexuella män. Våra resultat avslöjade att betydelse för utseende, engagemang i LGBTQ-samhället och användning av pornografi och mindre restriktivt tillgiven beteende mellan män var unikt relaterade till sexuellt objektiverande andra män. Dessutom var äldre män mer benägna än yngre män att sexuellt objektivera andra män, och homosexuella män var mer benägna än bisexuella män att sexuellt objektivera andra män.

Nyckelord Gay / bisexuella, könsroller, HBTQ, maskulinitet, objektifiering, pornografi