Prevalenspriser för online sexuell missbruk bland kristna präster (2015)

Sexuell beroende och kompulsivitet

Journal of Treatment & Prevention

Volym 22, 2015 - fråga 4

Zeba S. Ahmad, John Thoburn, Kristen L. Perry, Meghan McBrearty, Sadie Olson & Ingefära Gunn

Sidor 344-356 | Publicerad online: 23 Dec 2015

Abstrakt

Sexuellt beroendeframkallande typbeteende har blivit ett större problem med sexuella aktiviteter online som erbjuder "trippelmotor" av överkomliga priser, tillgänglighet och anonymitet. Tidigare forskning indikerar att 37% av de protestantiska prästmedlemmarna rapporterar ”att titta på internetpornografi” som en aktuell frestelse på internet. På grund av de potentiella betydande negativa konsekvenserna av prästerskapsupplevelsen när sexuell aktivitet online utsätts, valde vi att genomföra en pilotstudie för att undersöka förekomsten av sexuella beroendeframkallande beteenden bland 26 kristna prästmedlemmar. Resultaten indikerar 15% av provet uppfyllde kriterierna för cyberexberoende. Framtida anvisningar och konsekvenser av behandling och förebyggande diskuteras.