Sannolikhet och fördröjning av diskontering av erotiska stimuli (2008)

Advokat, Steven R.

Beteendeprocesser 79, nr. 1 (2008): 36-42.

https://doi.org/10.1016/j.beproc.2008.04.009

Abstrakt

Vuxna grundutbildade män (n = 38) och kvinnor (n = 33) kategoriserades som erotikanvändare (n = 34) och “icke-användare” (n = 37) baserat på deras svar på screeningfrågor och genomförda datoriserade fördröjnings- och sannolikhetsdiskonterande uppgifter angående hypotetiska pengar och erotik. Erotikanvändare diskonterade erotikens värde på samma sätt som pengar på tre av de fyra erotikuppgifterna; erotiska icke-användare diskonterade värdet av pengar som överensstämde med erotikanvändarna, men inte värdet av erotik. Erotikanvändare var oproportionerligt manliga, fick högre poäng på flera psykometriska mått på sexualitetsrelaterade konstruktioner och uppvisade mer impulsiva valmönster på fördröjningsdiskonteringen för penninguppgifter än erotikanvändare gjorde. Dessa resultat tyder på att diskonteringsprocesser generaliserar till erotiska resultat för vissa individer.