Problematisk cybersex: Konceptualisering, bedömning och behandling (2015)

Addict Behav. 2015 nov 29. pii: S0306-4603 (15) 30058-7. doi: 10.1016 / j.addbeh.2015.11.007.

ANKNYTA TILL FULLT TEXT PDF

Wéry A1, Billieux J2.

Abstrakt

Problematisk engagemang i cybersex anses generellt vara en överdriven och okontrollerad användning av sexuella aktiviteter online som är förknippade med konkreta negativa resultat och funktionsnedsättning. Hittills finns det ingen konsensus i litteraturen om konceptualisering och märkning av denna störning eller om dess diagnos och bedömning (t.ex. screening av enkäter och diagnostiska kriterier). Genom en systematisk undersökning av litteraturen betonar vi att problematisk cybersex är en paraplykonstruktion som omgrupperar olika typer av distinkta dysfunktionella onlinebeteenden. Trots en avsevärd ökning av studier på problematiskt cybersex finns inga tydliga diagnostiska riktlinjer för kliniker och forskare. Dessutom förblir de faktorer som är involverade i utvecklingen och underhållet av störningen dåligt undersökta, och bevisen om giltig bedömning och behandling saknas.

NYCKELORD:

Compulsive cybersex; Cybersex; Cyberexuellt beroende; Internet-sexberoende; Problematisk cybersex