Psykologiska, relationella och sexuella korrelater av pornografi Användning på unga vuxna heterosexuella män i romantiska relationer (2014)

doi: 10.3149 / jms.2201.64 Journal of Men's Studies januari 2014 vol. 22 Nej. 1 Entreprenörsvägen 64

Dawn M. Szymanski*

Destin N. Stewart-Richardson*

  1. Korrespondens angående denna artikel bör riktas till Dawn M. Szymanski, avdelningen för psykologi, University of Tennessee, Knoxville, TN 37996-0900. E-post: [e-postskyddad]

Abstrakt

Pornografi är både vanlig och normativ i USA: s kultur; emellertid är lite känt om de psykologiska och relationella effekter som det kan ha på män i romantiska relationer. Således var syftet med denna studie att undersöka teoretiska antecedenter (dvs. könsrollskonflikter och bindningsstilar) och konsekvenser (dvs. sämre förhållandekvalitet och sexuell tillfredsställelse) av mäns pornografianvändning bland 373 unga vuxna heterosexuella män. Resultaten avslöjade att både frekvensen av pornografianvändning och problematisk pornografianvändning var relaterad till större könskonflikter, mer undvikande och ängsliga bindningsstilar, sämre relationskvalitet och mindre sexuell tillfredsställelse. Dessutom gav resultaten stöd för en teoretisk förmedlad modell där könsrollskonflikter kopplades till relationsresultat både direkt och indirekt via bindningsstilar och pornografianvändning. Slutligen tillhandahålls psykometriskt stöd för Pornography Use Scale som utvecklats för denna studie.