Racism och sexism i interracial pornografi (1994)

Cowan, Gloria och Robin R. Campbell.

Kvinders psykologi kvartalsvis 18, nr. 3 (1994): 323-338.

https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.1994.tb00459.x

Abstrakt

Rasism och sexism undersöktes i interraciala (svart / vita) X-rankade pornografiska videokassetter. Fem kvinnliga kodare kodade 476-tecken i de sexuellt explicita scenerna i 54-videor. Tecken kodades på sammanlagda mått på fysisk och verbal aggression, signaler om ojämlikhet, antydningar om ras och intimitet samt andra specifika index. Sexism visade sig i mäns riktning mot kvinnor i en riktning. Rasism visades i lägre status som svarta aktörer och närvaron av rasstereotyper. Rasism tycktes uttryckas något annorlunda av kön och sexism något annorlunda av ras. Till exempel var svarta kvinnor målen för fler aggressioner än vita kvinnor, och svarta män visade färre intima beteenden än vita män. Mer aggression hittades i sexuella interaktioner mellan raser än i sexuella interaktioner av samma ras. Dessa resultat tyder på att pornografi är såväl rasistiskt som sexistiskt.