Sex i Amerika Online: En Exploration of Sex, Civilstånd och Sexuell Identitet i Internet Sex Söker och dess konsekvenser (2008)

Julie M. Albrighta*

Journal of Sex Research

Volym 45, fråga 2, 2008

DOI: 10.1080 / 00224490801987481

sidor 175-186

Abstrakt

Detta var en undersökande studie av sex- och relationssökande på Internet, baserat på en undersökning av 15,246-respondenter i USA. Sjuttiofem procent av männen och 41% av kvinnorna hade avsiktligt tittat på eller laddat ner porr. Män och homosexuella / lesbiska personer hade mer sannolikhet att få tillgång till porr eller delta i andra sexsökande beteenden på nätet jämfört med raster eller kvinnor.

Ett symmetriskt förhållande avslöjades mellan män och kvinnor som ett resultat av att titta på pornografi, med kvinnor som rapporterade mer negativa konsekvenser, inklusive sänkt kroppsbild, partner kritisk mot sin kropp, ökat tryck för att utföra handlingar som ses i pornografiska filmer och mindre faktisk sex, medan män rapporterade att de var mer kritiska till sina partners kropp och mindre intresserade av faktiskt sex. Äktenskap och frånskilda var mer benägna än singlar att gå online och söka ett seriöst förhållande.

Endast 2% av användarna uppfyllde tröskeln för tvångsmässig användning som fastställts av tidigare studier.