Sex på Internet: Observationer och konsekvenser för Internet sexmissbruk (2001)

Griffiths, Mark.

Journal of sex research 38, nr. 4 (2001): 333-342.

https://doi.org/10.1080/00224490109552104

Abstrakt

Vissa akademiker hävdar att sociala patologier som kallas tekniska beroende börjar dyka upp i cyberområdet. Ett relaterat område som förtjänar ytterligare undersökning är begreppet sexberoende och dess förhållande till överdriven internetanvändning. Den här artikeln övervakar därför (a) könsrelaterade användningar av Internet, (b) begreppet "internetberoende" i förhållande till överdrivet sexuellt beteende, (c) cybersex och cyber ‐ relations, (d) cyber-relation typologier, () e) de påståenden som gjorts för Internet-beroende av internet och (f) de empiriska uppgifterna om Internet-sexberoende. Det dras slutsatsen att internetsex är ett nytt uttrycksmedium där faktorer som upplevd anonymitet och hämning kan öka deltagandet. Det hävdas också att även om mängden empiriska uppgifter är liten, finns det könsberoende på internet.