Sexuell heling: tillämpning av paret och familje teknik ramverket för fall av sexuell dysfunktion (2017)

Hertlein, Katherine M., Shelby Nakamura, Priscilla Arguello och Kara Langin.

Sexuell och relationsterapi (2017): 1-9.

SAMMANDRAG

Området par- och familjeterapi har avgränsat sätt på vilket teknik påverkar par- och familjesystem. I allmänhet har vi föreslagit att teknik påverkar både strukturen och processen för relationer. Det som emellertid är mindre känt är hur man skulle tillämpa par- och familjetekniska ramar i fall av sexuell dysfunktion där tekniken spelar en roll. Således är författarnas syfte med denna artikel att beskriva både hur de sju elementen på Internet och nya medier bidrar till sexuell dysfunktion och hur de kan användas för att bidra till återhämtningen från sexuell dysfunktion.