Sexuellt Arousal och Sexuellt Explicit Media (SEM): Jämförande Mönster av Sexuell Arousal mot SEM och Sexuella Självutvärderingar och Tillfredsställelse Beträffande Kön och Sexuell Orientering (2017)

dogs_breakfastW.jpg