Sexuell upphetsning som svar på aggression: Ideologiska, aggressiva och sexuella korrelationer (1986)

Av Malamuth, Neil M., Check, James V., Briere, John

Journal of Personality and Social Psychology, Vol 50 (2), Feb 1986, 330-340

https://psycnet.apa.org/buy/1986-14400-001

Abstrakt

I Exp I rapporterade 37 manliga och 42 kvinnliga studenter mer sexuell upphetsning som svar på icke-aggressiva än på aggressiva skildringar när skildringarna var sexuella, men det motsatta inträffade när skildringarna var icke-sexuella. I Exp II klassificerades 367 män i ingen upphetsning, måttlig upphetsning eller hög upphetsning från AFF-grupper på grundval av självrapporter. För att utvärdera veridikaliteten hos denna klassificering bedömdes 118 Ss penis tumescens som svar på olika skildringar. Resultaten replikerar i allmänhet de i Exp I och bekräftar noggrannheten i AFF-klassificeringen. Nej- och måttlig AFF-S var mindre sexuellt upphetsad av aggressiva än av icke-aggressiva skildringar, men det motsatta hittades för high-AFF-gruppen. Starka skillnader mellan AFF-grupper hittades på ideologiska faktorer, inklusive acceptans av våld mot och dominans över kvinnor, acceptans av icke-sexuell aggression och Ss tro på att de faktiskt kan använda våld mot kvinnor. Däremot hittades inte skillnader i sexualitetsfaktorer. Konsekvenser för teorier om orsakerna till våldtäkt diskuteras.