Sexuell spänning och dysfunktionell coping Bestäm cybersexberoende hos homosexuella män (2015)

Cyberpsychol Behav Soc Netw. 2015 Sep 16.

Laier C1, Pekal J1, Märke M1,2.

Abstrakt

Cybersexberoende (CA) har för det mesta undersökts i heterosexuella män. Nya fynd har visat en samband mellan CA-svårighetsgraden och indikatorer på sexuell excitabilitet, och det som hanterar sexuellt beteende medierade förhållandet mellan sexuell excitabilitet och CA-symtom.

Syftet med denna studie var att testa denna medling i ett urval av homosexuella män. 70 homosexuella män undersöktes online. Frågeformulär bedömde symtom på CA, känslighet för sexuell excitation, användning av pornografi, problematisk sexuellt beteende, psykologiska symptom och sexuellt beteende i verkligheten och online. Dessutom såg deltagarna pornografiska videor och angav sin sexuella upphetsning före och efter videopresentationen. Resultaten visade starka samband mellan CA-symtom och indikatorer på sexuell upphetsning och sexuell upphetsning, hantering av sexuellt beteende och psykologiska symptom.

CA var inte associerad med sexuella sexuella beteenden och veckovis cybersex-användningstid. Hantering av sexuellt beteende medierade delvis förhållandet mellan sexuell excitabilitet och CA. Resultaten är jämförbara med de som rapporterats för heterosexuella män och kvinnor i tidigare studier och diskuteras mot bakgrund av teoretiska antaganden från CA, som lyfter fram rollen av positiv och negativ förstärkning på grund av cybersexanvändning.