Sexuell medieanvändning och förhållande tillfredsställelse i heteroseksuella par (2011)

Bridges, A., & Morokoff, PJ (2011).

Personliga förhållanden, 18, 562-585.

Denna studie bedömde hur sexuell medieanvändning av en eller båda medlemmarna av en romantisk dyad hänför sig till förhållande och sexuell tillfredsställelse. Sammanlagt 217 heteroseksuella par genomförde en internetundersökning som bedömde användningen av sexuella medier, relationer och sexuell tillfredsställelse och demografiska variabler. Resultaten visade att en högre frekvens av mäns sexuella medianvändning relaterade till negativ tillfredsställelse hos män, medan en högre frekvens av kvinnors sexuella medianvändning relaterade till positiv tillfredsställelse hos manliga partners. Orsaker till sexuell medieanvändning skiljer sig från kön: Män rapporterade främst med sexuella medier för onani, medan kvinnor rapporterade främst med sexuella medier som en del av älskling med sina partner. Delad användning av sexuella medier var associerad med högre relationell tillfredsställelse jämfört med ensam sexuell användning.