Sexuell respons hos universitetsstuderande till våldtäktsdeklarationer: hämmande och desinfektionseffekter (1980)

J Pers Soc Psychol. 1980 Mar;38(3):399-408.

Malamuth NM, Heim M, Feshbach S.

Abstrakt

Två experiment genomfördes för att identifiera de specifika dimensionerna i porträtt av sexuellt våld som hämmar eller hämmar den sexuella lyhördheten för manliga och kvinnliga högskolestudenter. Det första experimentet replikerade tidigare fynd att normaler är mindre sexuellt väckt av porträtt av sexuella övergrepp än av skildringar av ömsesidigt samtyckande sex.

I det andra experimentet visades det att skildring av våldtäktsoffer som upplevt en ofrivillig orgasm avskräckt ämnens sexuella lyhördhet och resulterat i nivåer av upphetsning som är jämförbara med de som framkallas av skildringar av ömsesidigt samtycke. Överraskande visade det sig dock att även om kvinnliga försökspersoner blev mest upphetsade när våldtäktsoffer framställdes som en orgasm och ingen smärta, män väcktes mest när offret upplevde en orgasm och smärta.

Relevansen av dessa uppgifter för pornografi och för den vanliga uppfattningen bland våldtäktarna att deras offer får glädje av att bli överfald diskuteras. Misfördelning, identifiering och maktförklaringar av fynd diskuteras också. Slutligen föreslås att väckande stimuli som smälter sexualitet och våld kan ha antisociala effekter.