Sexualitet och Internet: Surfa in i det nya årtusendet (1998)

Cooper, A. (1998).

CyberPsychology & Behavior, 1 (2), 187-193.

http://dx.doi.org/10.1089/cpb.1998.1.187

Abstrakt

Framhäver några av de sätt som Internet påverkar sexualiteten. För att förenkla och belysa punkterna delas internetens effekt på sexualitet i de tre breda kategorierna: negativa mönster, positiva kopplingar och kommersiella aspekter. Dessutom avgränsas tre av de viktigaste faktorerna som kombinerar för att ge Internet dess kraft. De inkluderar åtkomst, prisvärdhet och anonymitet eller som de kallas här "Triple A." Slutligen erbjuds förslag på hur fältet ska hantera dessa fenomen.