Sexuellt våldsam pornografi, Anti-Women Attitudes och Sexuell Aggression: En Structural Equation Model (1993)

 Länk till papper

Journal of Research in Personality

Volym 27, Utgåva 3, September 1993, Sidor 285-300

Abstrakt

Med hjälp av data från manliga universitetsstudenter utvecklades och testades flera strukturella ekvationsmodeller för att bedöma sambandet mellan pornografianvändning, anti-kvinnors attityder och benägenhet för sexuellt våld. Modellen som passar bäst för data är en där användningen av sexuellt våldsamma porrografi och anti-kvinnors attityder är exogena latenta variabler som förutsäger självrapporterad sannolikhet för våld och sannolikhet för att använda sexuell styrka, såväl som självrapporterad historia om att ha uppnått samlag med hjälp av tvång och styrka. En variant av denna modell som innefattar användning av icke-violent pornografi som en exogen variabel testades också. I överensstämmelse med tidigare forskning var användningen av icke-våldsam pornografi inte unikt associerad med potentiell eller verklig sexuell aggression. Resultaten föreslår de potentiella rollerna för både attityder och sexuellt våldsam pornografi vid förekomsten av sexuell aggression. Vidare stöder de andra forskningsresultat som tyder på att det inte bara är exponering för sexuellt explicit material, i sig, men kombinationen av kön och våld i pornografiska material som uppmuntrar eller underlättar sexuell aggression.