Shifting Preferences i Pornography Consumption (1986)

doi: 10.1177 / 009365086013004003

Kommunikationsforskning oktober 1986 vol. 13 Nej. 4 Entreprenörsvägen 560

  1. DOLF ZILLMANN
    1. Indiana University
  1. JENNINGS BRYANT
    1. University of Houston

Abstrakt

Manliga och kvinnliga studenter och icke-studerande utsattes för en timmes gemensam, icke-våldsam pornografi eller till sexuellt och aggressivt oskyldiga material i var och en av sex veckor i följd. Två veckor efter denna behandling fick de möjlighet att titta på videoband i en privat situation. G-rated, R-rated och X-rated program var tillgängliga. Ämnen med betydande tidigare exponering för vanlig, icke-våldsam pornografi visade lite intresse för gemensam, icke-våldsam pornografi, och valde istället att titta på ovanlig pornografi (bondage, sadomasochism, bestialitet). Mänskliga icke-studerande med tidigare exponering för vanlig, icke-våldsam pornografi förbrukar nästan ovanlig pornografi nästan uteslutande. Manliga studenter uppvisade samma mönster, även om det var något mindre extremt. Denna konsumtionspreferens var också bevisad hos kvinnor, men var betydligt mindre uttalad, särskilt bland kvinnliga studenter.