Studier som länkar till porno använder sig av dåligare mental-emotionell hälsa och fattigare kognitiva resultat

affect.jpg