Studier som kopplar porranvändning till sämre mental-emotionell hälsa och sämre kognitiva resultat

mentala