Studier som länkar till porno använder sig av "un-egalitära attityder" mot kvinnor

data.jpg