Effektiviteten av psyko-pedagogiskt grupparbete vid behandling av kompulsiv sexuell beteendestörning (CSBD): Kliniska resultat med hjälp av CORE OM och komplettering vid tre månaders och sex månaders uppföljning (2020)

Hall, Paula, John Dix och Christine Cartin. “
Sexuell beroende och kompulsivitet (2020): 1-11.

SAMMANDRAG

Denna artikel utvärderar effektiviteten av behandling av 119 klienter som sökte hjälp för CSBD (Compulsive Sexual Behavior Disorder). Med hjälp av CORE OM och ett skräddarsytt tillägg för CSBD utvärderades klienterna i början av ett psyko-pedagogiskt grupparbete och sedan igen efter tre månaders uppföljning. 36 klienter utvärderades en andra gång sex månader senare. Studien identifierade, genom CORE OM, att 85% av provet upplevde "klinisk besvär" och 67% var i riskzonen vid intag. Efter tre månaders uppföljning var det "betydande" eller "pålitlig" förbättring för 58% på klinisk nöd och 30% på risk. Tvångsmässigt sexuellt beteende minskade för 97% av provgruppen och 87% upplevde en minskning av påträngande tankar och känslor. För cirka 30% av klienterna åtföljdes emellertid denna minskning av problem symptom av försumbar förändring i klinisk nöd och en försämring för vissa. En diskussion ges om varför detta kan vara och konsekvenserna av denna forskning för behandlingsleverantörer.