Konsekvensen av internetpornografi på ungdomar: En granskning av forskningen (2012)

FULLSTUDIE

Eric W. Owens, Richard J. Behun, Jill C. Manning, Rory C. Reid

Sexuell beroende och kompulsivitet

Vol. 19, Utgåva Entreprenörsvägen 1, 2012

Version av den första publicerade: 09 Apr 2012

Abstrakt

Den senaste spridningen av Internet-aktiverad teknik har väsentligt förändrats ungdomar möta och konsumera sexuellt explicit material. En gång begränsad till en persondator ansluten till en telefonlinje Internet finns nu på bärbara datorer, mobiltelefoner, spelkonsoler och andra elektroniska enheter. Med tillväxten av Internet har kommit lättare och mer allestädes närvarande tillgång till pornografi. Syftet med denna artikel var att översyn den senaste (dvs 2005 att presentera) litteratur om inverkan of Internet pornografi on ungdomar. Specifikt denna litteratur översyn granskade inverkan of Internet pornografi om sexuella attityder, övertygelser, beteenden och sexuell aggression. Författarna diskuterar också litteraturen relaterad till sexuellt uttryckligt inflytande Internet material på självkoncept, kroppsbild, social utveckling, liksom den växande kroppen av forskning on ung hjärnans funktion och fysisk utveckling. Slutligen rekommendationer för framtiden forskning diskuterades, baserat på denna litteratur översyn.