Den Moderat Inverkan av Själv Medkänsla om Relationen mellan Skam Tendens och Hypersexualitet (2019)

Kommentarer - Högre poäng för bedömningar av sex / porrberoende är relaterade till lägre nivåer av skam.


Phillips, LC, Moen, CE, DiLella, NM och Volk, FA,

Sexuell beroende och kompulsivitet.

https://doi.org/10.1080/10720162.2019.1608878

Abstrakt

Hypersexuellt beteende tros vara förknippat med många negativa resultat, liksom skambenämning. Självmedkänsla kan vara till hjälp för att rikta skam, som kan dämpa den föreslagna cykeln genom vilken hypersexuellt beteende blir problematiskt genom att införa alternativa sätt att relatera till sig själv. I denna studie genomförde 364-deltagare online undersökningar som bedömde hypersexuellt beteende, skambenämning och självkänsla. Resultaten indikerade att individer som hade låg skambenägenhet och låg självkänsla tenderade att ha högre hypersexuellt beteende. Dessa resultat tyder på att självbedömning, överidentifiering och isolering kan vara viktigt för kliniker och forskare att överväga i utvecklingen av hypersexuellt beteende.