Förhållandet mellan onlinepornografi och sexuell objektering av kvinnor: Attentiverande roll för pornografisk utbildning (2017)

Vandenbosch, Laura och Johanne van Oosten.

Journal of Communication 67, nr. 6 (2017): 1015-1036.

https://doi.org/10.1111/jcom.12341

Abstrakt

Insatser för mediekunskaper syftar delvis till att förebygga oönskade medieeffekter vid en senare tidpunkt. Men longitudinell forskning om interaktionen mellan utbildning i mediekunskap och medieeffekter saknas. I denna longitudinella studie bland 1,947 13 – 25-åringar började vi ta itu med denna lacuna genom att undersöka potentialen för porrkunnskapsutbildning i skolor för att dämpa det längsgående sambandet mellan exponering för sexuellt uttryckligt internetmaterial (SEIM) och kvinnors åsikter som sexobjekt. En tvåvägs interaktionseffekt framkom: Förhållandet mellan SEIM och sexistiska åsikter blev svagare, desto mer användarna hade lärt sig av utbildning i porrkunnskap. Inga köns- eller åldersskillnader inträffade. Denna studie ger således några första bevis för medieutbildningens roll för att minska oönskade medieeffekter.