"Förhållandet mellan pornografianvändning och skadligt sexuellt beteende" (UK-rapport)

[Studiedeltagare, män och kvinnor som arbetar med dem som uppvisar skadligt sexuellt beteende gentemot kvinnor,] ​​trodde att ökad enkel åtkomst till pornografi, varav många inkluderar våld mot kvinnor, var problematisk för många av deras klienter. ... Ett antal frontlinjearbetare beskrev hur deras klienter hade blivit okänsade för det sexuella innehållet de konsumerade på nätet, vilket ledde till en eskalering av den typ av innehåll som efterfrågades - till videor som visade mer extrema kvinnor. ...

Pornografi kan förstärka och normalisera sexuellt och aggressivt beteende och spegla och stimulera problematiska berättelser. ... Det fanns en utbredd tro på behovet av att ta itu med den roll som pornografi spelar, som en del av tillvägagångssättet för att minimera skadligt sexuellt beteende gentemot kvinnor.

Av skäl som är oklara släpptes denna rapport ett år efter att den hade utarbetats. Rapporten innehåller flera exempel på kommentarer från porranvändare som visar dess inflytande på deras tänkande och beteende.

Visa rapport: Förhållandet mellan pornografianvändning och skadligt sexuellt beteende