Förhållandet mellan religiösitet och internetpornografianvändning (2015)

Short, MB, TE Kasper och CT Wetterneck

Journal of religion and health 54, nr. 2 (2015): 571-583.

Abstrakt

Internetpornografikonsumtionen (IP) har ökat, vilket resulterat i funktionella och psykologiska problem. Därför behövs förståelse för vilka variabler som påverkar IP-användningar. En av variablerna kan vara religion. College studenter (N = 223) slutförda frågor om IP-användning och religion. Cirka 64% tittade någonsin på IP och 26% tittade för närvarande på IP, med en hastighet på 74 minuter per vecka. IP-användning störde deras förhållande till Gud och andlighet. Religiösa individer var mindre benägna att någonsin eller för närvarande se IP. Intrinsisk och yttre religiösitet och anpassning av andliga värden förknippades med någonsin användning. Resultaten tyder på att religiositet spelar roll vid IP-användning och ytterligare forskning behövs.

Nyckelord

Religion Sexualitet Internetpornografi