Användningen av pornografi vid sexuella övergrepp (2004)

Int J Offender Ther Comp Criminol. 2004 Oct;48(5):572-86.

Langevin R1, Curnoe S.

Abstrakt

Syftet med denna studie var att undersöka sexuellt överträdares användning av pornografiskt material under deras brott. Ett prov av 561 könsförbrytare undersöktes. Det fanns 181 brottslingar mot barn, 144 brottslingar mot vuxna, 223 incestförbrytare, 8 utställningsföreställare och diverse fall av 5. Alla utom fyra fall var män. Totalt 96 (17%) brottslingar hade använt pornografi vid deras brott. Fler brottslingar mot barn än mot vuxna använde pornografi i brott. Av användarna visade 55% pornografiskt material till sina offer och 36% tog bilder, mestadels av barnoffer. Nio fall var involverade i distributionen av pornografi. Resultaten visade att pornografi bara spelar en mindre roll i att begå sexuella brott, men de nuvarande resultaten uppvisar ett stort oro för att pornografi i samband med sexuella brott främst berört barnoffer.

PMID: 15358932

DOI: 10.1177 / 0306624X03262518