Användningen av sexuellt uttryckliga stimuli av våldtagare, barnmorskare och ickeofficerande (1988)

Marshall, William L. "Användningen av sexuellt uttryckliga stimuli av våldtäktsmän, barnmissbrukare och icke-brottslingar."

Journal of Sex Research 25.2 (1988): 267-288.

Abstrakt

Retrospektiv återkallelse gav grunden för att uppskatta användningen av sexuellt uttryckliga material av sexöverträdare (frivilliga polikliniker) och nonoffenders under pubescens, såväl som för närvarande. Offenders blev också frågade om deras användning av sådana material som incitament att förolämpa. Det sexuella materialet som berördes var begränsat till tidningar, filmer eller videoband som avgav mycket explicit samtycke mellan könen mellan vuxna, en man som tvingar sex på en kvinna och sex mellan en vuxen man och ett barn. Tjugotre våldtagare och 51-män som misshandlade andra barn än sina egna (dvs. barnmorskare) rapporterade signifikant större materialanvändning än vad som indikerades av antingen incestbrottande eller ickeoffentliga kontroller. Rapister och barnmorskare rapporterade ofta användning av dessa material medan de förberedde sig för att begå ett brott. Nuvarande användningen var signifikant relaterad till kroniken hos deras sexuella övergrepp (som avslöjas av antalet offer) bland barnmorskarna och laboratoriebedömda sexuella preferenser för barn i de heterosexuella barnmassorna.