Mot en ökad förståelse av användardemografi i sexuella aktiviteter på nätet (2015)

J Sex äktenskaplig ter. 2002 Mar-Apr;28(2):105-29.

Cooper A1, Morahan-Martin J, Mathy RM, Maheu M.

Abstrakt

En stor studie (N = 7,037) genomfördes via MSNBC: s webbplats under juni 2000 för att utforska den allmänna profilen för personer som bedriver sexuell aktivitet online (OSA) samt könsskillnader i OSA. Studien undersökte hur Internet används för sexuella aktiviteter, skäl för att delta i OSA och konsekvenser av användning. Studien fann ett samband mellan användning av OSA och dess konsekvenser i användarnas liv samt betydande könsskillnader i användarprofiler. Betydande könsskillnader hittades i skäl som respondenterna angav för att engagera sig i OSA och OSA-relaterat beteende. Sammantaget ökar dessa resultat vår förståelse för användarprofilerna hos personer som deltar i OSA och bekräftar könsskillnader i offline-forskning. Konsekvenser för vidare forskning diskuteras.

PMID: 11894795

DOI: 10.1080 / 00926230252851861