Behandling av tvångssyndrom (2018)

Efrati, Yaniv och Mateusz Gola.

Nuvarande Sexual Health Reports (2018): 1-8.

pp 1-8 |

Abstrakt

Syftet med granskning

Här granskar vi potentiella terapeutiska tillvägagångssätt för behandling av tvångsmässigt sexuellt beteende (CSB; även känd som hypersexuell störning). Vi presenterar de terapeutiska målen för flera psykologiska och farmakologiska tillvägagångssätt och forskningens läge om deras effektivitet.

Nyligen konstaterade

Hittills har inga systematiska studier med kontrollgrupper genomförts inom området CSB-behandling; emellertid finns det dokumenterade fallstudier och småprovstudier som indikerar potentiell effektivitet av farmakologisk behandling med naltrexon och SSRI samt mindfulness, CBT och 12-stegbaserade behandlingsmetoder.

Sammanfattning

Det finns ett helt område av CSB-behandling som väntar på systematisk vetenskaplig utredning. Framtida forskning om CSB-behandling bör ta hänsyn till en möjlighet till individuella skillnader i psykologiska och neurala mekanismer som ligger till grund för CSB och hjälpa till att informera ett optimalt val av behandlingsmetoder för varje patient.

Nyckelord

Tvångsmässigt sexuellt beteende Behandling Sexuellt beteende Terapi