Untangling the Porn Web: Skapa en organisatorisk ram för pornografiforskning bland par (2019)

J Sex Res. 2019 Dec 12: 1-13. doi: 10.1080 / 00224499.2019.1698003.

Willoughby B.1, Leonhardt N2, Augustus R1.

Abstrakt

Forskning som utforskar korrelater, moderatorer och potentiella konsekvenser av att titta på pornografi för romantiska par har ökat under de senaste åren. Forskning inom detta område har främst fokuserat på frågan om att titta på pornografi för någon partner (eller tillsammans) är relaterat till förbättrad, minskad eller inte har någon effekt på relationellt välbefinnande. Emellertid har detta snäva vetenskapliga fokus och de fortsatta metodologiska begränsningarna av forskningen inom detta område gjort det svårt att syntetisera eller dra breda slutsatser om pornografianvändning från detta stipendium. En specifik begränsning av detta område är bristen på ett brett organisatoriskt ramverk som kan hjälpa forskare att kategorisera befintlig forskning och samtidigt lägga grunden för framtida stipendium. I den här artikeln argumenterar vi för en sådan ram och föreslår att relationspornografistipendium kan organiseras i fem breda dimensioner: nyanserna i innehållet som ses, individuella bakgrundsfaktorer, personliga åsikter och attityder, ett pars relationskontext och parprocesser. Vi ger en motivering för dessa fem områden och diskuterar sedan hur denna ram kan hjälpa till att organisera och strukturera forskningen inom detta område framåt.

PMID: 31829728

DOI: 10.1080 / 00224499.2019.1698003