Vilka frågor: Kvantitet eller kvalitet av pornografi? Psykologiska och beteendefaktorer för att söka behandling för problematisk användning av pornografi (2016)