När Pornografi Använd Känns Utan Kontroll: Modereringseffekten av Förhållande och Sexuell Tillfredsställelse (2017)

J Sex äktenskaplig ter. 2017 Dec 27: 0. doi: 10.1080 / 0092623X.2017.1405301.

Daspe MÈ1, Vaillancourt-Morel MP2, Lussier Y3, Sabourin S4, Ferron A5.

Abstrakt

Det finns en understudied, meningsfull skillnad mellan hög frekvens av pornografianvändning och den subjektiva känslan av att detta beteende är utom kontroll. Vi undersökte om kvaliteten på ett pars förhållande och sexliv kan stärka eller försvaga sambandet mellan frekvensen av internetpornografianvändning och upplevd brist på kontroll över detta beteende. I ett urval av 1036 deltagare visade resultaten att frekvensen av pornografianvändning var starkare förknippad med att känna sig utom kontroll när förhållandet och sexuell tillfredsställelse var lägre. Resultaten tyder på att par missnöje riskerar individen att rapportera out-of-control pornografianvändning.

NYCKELORD: Tvångsmässigt sexuellt beteende, relationstillfredsställelse, sexuell tillfredsställelse; Pornografi, sexuellt beteende utan kontroll

PMID: 29281588

DOI: 10.1080 / 0092623X.2017.1405301