När ord inte räcker: Sökandet efter pornografins effekt på missbrukade kvinnor (2004)

Shope, Janet Hinson.

Våld mot kvinnor10, nr. 1 (2004): 56-72.

Abstrakt

Med hjälp av data som samlats in från 271 kvinnor som deltar i ett misshandlat kvinnoprogram undersöker denna studie om användning av pornografi ökar sannolikheten för att en misshandlad kvinna misshandlas av hennes partner. Analysen undersöker också om enskilda och vissa hämmande faktorer, till exempel alkoholbruk, förmedlar eller förvärrar pornografins effekter på sexuellt våld. Resultaten av en logistisk regression tyder på att användning av pornografi ökar avsevärt en misshandlad kvinnas odds för att bli utsatt för sexuellt missbruk. Jämfört med batterier som inte använder pornografi och alkohol ökar kombinationen av alkohol och pornografi oddsen för sexuella övergrepp.