When You Can't Tube ... Effekterna av ett större YouTube-strömavbrott på rapes (2019)

María Amelia Gibbons & Martin Rossi, 2019.

PDF

Working Papers 133, Universidad de San Andres, Departamento de Economia, reviderad september 2019.

Abstrakt

Tisdagen oktober 16, 2018, upplevde YouTube ett stort och sällsynt globalt servicestörning. Med hjälp av högfrekvent brottsdata från USA dokumenterar vi en viktig ökning av våldtäkter under 24-timmarsperioden efter avbrottet. Vi undersöker sedan olika möjliga underliggande kanaler som kan koppla YouTube-avbrottet till den senare observerade ökningen av våldtäkter (vi undersöker en direkt effekt på brottslighet, tidsersättning, en effekt på konsumtionen av droger och alkohol och ökningen av pornografibesiktning), och den övergripande bevis stöder bara hypotesen att ökningen av våldtäkter drevs av en ökning av pornografibesikten.