Kvinnors upplevelse av mans pornografi Använd och samtidig bedrägeri som ett hot mot attacker i vuxenparrelation-förhållandet (2009)

DOI: 10.1080 / 10720160903202679

Sexuell beroende och kompulsivitet: Journal of Treatment & Prevention

Volym 16, fråga 3, 2009

Spencer T. Zitzmana & Mark H. Butlerb

sidor 210-240

Abstrakt

Bevis ökar för att pornografianvändning kan påverka kopplingen till det vuxna parförbandet negativt. Vi använde en kvalitativ metod för att förstå kopplingsimplikationerna av en partners pornografianvändning och samtidigt bedrägeri. Ett kvalitativt analytiskt team analyserade intervjuer med 14 kvinnor i kopplings-idealiserande parbindningsrelationer i parterapi för deras partners pornografianvändning. Analyser avslöjade tre infästningsrelaterade effekter från makars användning och bedrägeri av pornografi: (1) utvecklingen av en felfelslinje i förhållandet, som härrör från upplevd otrohet; (2) följt av en vidgad anknytningsklyft som härrör från kvinnors känsla av avstånd och frånkoppling från sina män; (3) som kulminerar i bindningskänsla från en känsla av att vara känslomässigt och psykiskt osäkra i förhållandet. Sammantaget rapporterade fruar global misstro som indikerar uppdelning av anknytningar. På grundval av dessa data bygger vi en bilaga-informerad modell av effekterna av pornografianvändning och samtidigt bedrägeri i parförbindelser.