Kvinnor, Kön Sex och Kärlekmissbrukare och Användning av Internet (2012)

KOMMENTARER: depression, tillbakadragande, självmordsförsök, sexuella övergrepp mot barn och exponering för pornografi som barn är högre hos kvinnliga kön och kärleksberoende.


DOI: 10.1080 / 10720162.2012.660430

M. Deborah Corleya & Joshua N. Hookb

sidor 53-76

Publicerad online: 09 Apr 2012

Abstrakt

Denna artikel granskar förändringar av kvinnors användning av Internet under det senaste decenniet jämfört med tidigare decennier. I en studie av självidentifierade kvinnliga sex- och kärleksmissbrukare (FSLA) jämfört med ickeberoende kvinnor avslöjade data relaterade till Internetanvändning signifikanta skillnader i hypersexuellt beteende och cybersex-subskalor mellan kvinnor som identifierar sig som FSLA som har cybersexproblem, FSLA utan cybersexproblem och kvinnor utan cybersex eller FLSA. Andra områden där betydande skillnader hittades var symtom på depression, tillbakadragande, självmordsförsök, sexuella övergrepp i barndomen och exponering för pornografi som barn.