Kvinnors attityder och fantasier om våldtäkt som en funktion av tidig exponering för pornografi (1992)

Corne, Shawn, John Briere och Lillian M. Esses.

Journal av våld 7, nr. 4 (1992): 454-461.

Abstrakt

Även om mycket har lärt sig om hur sociala krafter som pornografi kan forma eller styra mäns sexuella våld mot kvinnor, finns det få empiriska data om hur dessa krafter påverkar kvinnors attityder och beteende. I den aktuella studien svarade 187 kvinnliga universitetsstudenter på ett frågeformulär angående barndoms exponering för pornografi, aktuella sexuella fantasier och godkännande av våldtäktsstödjande attityder.

Tidig exponering för pornografi var relaterad till efterföljande "våldtäktsfantasier" och attityder som stöder sexuellt våld mot kvinnor. Resultaten tolkades i samband med kvinnors socialisering för att acceptera sexuell aggression som en sexuell / romantisk händelse.