En studie om rökning och associerade psykosociala faktorer bland ungdomar i Kolkata, Indien (2014)