Ungdomskompulsivt sexuellt beteende: Är det ett unikt psykologiskt fenomen? (2018)