Adolescent hypersexualitet: Är det en distinkt sjukdom? (2016)