Användning av adolescenta pornografiska webbplatser: en multivariad regressionsanalys av de prediktiva användningsfaktorerna och psykosociala konsekvenser (2009)