Adolescent Pornography Use: En systematisk litteraturgranskning av Research Trends 2000-2017. (2018)