Ungdomars exponering för sexualiserad mediemiljö och deras föreställningar om kvinnor som sexobjekt (2007)