Ungdomars exponering för sexuellt exklusivt internetmaterial och sexuell uppmärksamhet: En trevågspanelstudie (2008)