Ungdomars exponering för sexuellt exklusivt internetmaterial, sexuell osäkerhet och attityder mot obestämd sexuell undersökning: Finns det en länk? (2008)