Ungdomars hälsoregister och dess föreningar med psykologiska variabler (2011) - 47% av 7th-9th graders använder porr.