Ungdomars sexuella medier Användning och vilja att engagera sig i avslappnat sex: Differentiella relationer och underliggande processer (2016)