Ungdomars sexuella medieanvändning och vilja att engagera sig i avslappnad sex: Differentiella relationer och underliggande processer (2017)