Föreningar mellan ungdomars konsumtion av pornografi och självobjektivisering, kroppsjämförelse och kroppsskam (2021)