Föreningar mellan ungdomars användning av sexuellt explicit material och deras sexuella preferenser, beteenden och tillfredsställelse (2011)